سیزده به در- شماره۵

  • سیزده به در- شماره۵

    در اصفهان مزدوران توسط جوانان شجاع گوشمالی داده شدند. در اصفهان در ادامه درگیری مردم با مزدوران رژیم در پارک…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا