سال ۱۳۸۹

سیزده به در- شماره۵

در اصفهان مزدوران توسط جوانان شجاع گوشمالی داده شدند.

در اصفهان در ادامه درگیری مردم با مزدوران رژیم در پارک آیینه این شهر, جوانان شجاع به جنگ و گریز با مزدوران پرداخته و شماری از آنان را گوشمالی دادند.

مردم اصفهان همچنین در خیابانهای چهارباغ, کمال اسماعیل و میدان انقلاب, با روشن کردن چراغ اتوموبیلهای خود و بوق زدن, علیه رژیم منحوس آخوندها اعتراض کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳فروردین۱۳۸۹ (۲آوریل۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا