شورای حقوق بشر سازمان ملل ژنو – سخنرانی نمایندگان دولتهای ایرلند و اروگوئه و سازمانهای غیر دولتی و حقوق بشری – محکومیت قتل عام وگروگانگیری۷تن دراشرف

دکمه بازگشت به بالا