عزل متکی، از آثار شکستن هژمونی خامنه ای، لرزه های دوران پایانی و تلاش مذبوحانه برای سرشکن کردن شکستهای بین المللی در برابر مقاومت ایران بر سر متکی

دکمه بازگشت به بالا