فاشیسم دینی حاكم بر ایران استادیوم ورزشی را به میدان اعدام تبدیل كرده است

دکمه بازگشت به بالا