فراخوان به اقدام فوری آمریكا و ملل متحد در قبال قتل عام اهل سنت عراق توسط مالكی و رژیم ایران

دکمه بازگشت به بالا