فراخوان به محكومیت بین المللی اعدام یك زندانی سیاسی كرد در زندان مركزی تبریز

دکمه بازگشت به بالا