سال ۱۳۹۴

فراخوان به محكومیت بین المللی اعدام یك زندانی سیاسی كرد در زندان مركزی تبریز

صبح روز یكشنبه 18مرداد ( 9 اوت) در یك جنایت سبعانه زندانی سیاسی كرد، سیروان نژاوی، به دست جلادان رژیم آخوندی در زندان مركزی تبریز به دار آویخته شد. دژخیمان این اعدام را به وكیل او اطلاع ندادند و خانواده او را  نیز  از آخرین دیدار با فرزندشان محروم كردند. پیش از این مقاومت ایران و ارگانهای مدافع حقوق بشر  برای نجات این زندانی سیاسی فراخوان داده بودند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه ملل متحد و ارگانهای ذیربط آن را به محكومیت قاطع این اعدام جنایتكارانه فرا می خواند و تأكید می كند به جای چشم فروبستن بر جنایتهای این رژیم  و امید بستن به  سراب «میانه روی و اعتدال» در دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران باید پرونده آن به خاطر جنایت علیه بشریت، از جمله 120هزار اعدام سیاسی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع  داده شود و سران آن در مقابل عدالت قرار گیرند.

مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده و دوستان سیروان نژاوی و همچنین به مردم سردشت و كردستان، از عموم هموطنان به ویژه جوانان می خواهد علیه این اعدامهای سبعانه دست به اعتراض زده و به حمایت و همبستگی با خانواده اعدام شدگان و زندانیان سیاسی برخیزند.

سیروان نژاوی، از اهالی سردشت در تیرماه ١٣٩٠ در شهر كرج بازداشت و به اتهام آخوند ساخته محاربه از طریق همكاری با سازمان پژاك به اعدام محكوم شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

18مرداد 1394 (9 اوت 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا