فراخوان به ممانعت از شرکت پاسدار احمدی نژاد در کنفرانس «منع گسترش و اشاعه تسلیحات اتمی»

دکمه بازگشت به بالا