سال ۱۳۸۹

فراخوان به ممانعت از شرکت پاسدار احمدی نژاد در کنفرانس «منع گسترش و اشاعه تسلیحات اتمی»

مقاومت ایران خواستار جلوگیری از ورود پاسدار احمدی نژاد به نیویورک و شرکت وی در کنفرانس «منع گسترش و اشاعه تسلیحات اتمی» ملل متحد و ندادن ویزا به او از سوی دولت آمریکا شد.

شرکت احمدی نژاد, رئیس جمهور رژیمی که آشکارا معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی را نقض می کند و قطعنامه های شورای امنیت را زیر پا می گذارد, یک توهین آشکار به صلح جهانی و معاهدات بین المللی است.

رژیمی که سردمدارانش می بایست به خاطر جنایت علیه بشریت از جمله کشتار ۱۲۰هزار زندانی سیاسی و بیش از ۵۰۰فقره عملیات تروریستی و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه در سراسر جهان و جنگ افروزی و صدور تروریسم و بنیادگرایی در منطقه محاکمه شوند, باید از جامعه جهانی طرد شود.
همچنانکه قانونگذاران آمریکایی نیز تأکید کرده اند, دولت آمریکا هیچ الزام قانونی ندارد که به پاسدار احمدی نژاد ویزای ورود به آمریکا بدهد, صلح بین المللی و یک سیاست قاطع و اصولی و دور از مماشات ایجاب می کند که به فاشیسم دینی حاکم بر ایران, اجازه و این امکان داده نشود که سازمان ملل متحد و اجلاس منع گسترش و اشاعه تسلیحات اتمی را به سخره بگیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت۱۳۸۹(اول مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا