فراخوان مریم رجوی به جامعه جهانی برای اقدام فوری به منظور متوقف كردن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط پاسداران و شبه نظامیان در حلب

دکمه بازگشت به بالا