قبل از برگزاری جلسه آژانس در تهران رسانه های خبری رژیم برای فضاسازی به نفع رژیم و علیه آژانس اتمی توجیه شده اند

دکمه بازگشت به بالا