كمپ لیبرتی: ادامه محاصره ضدانسانی و جلوگیری از ورود اقلام تأسیساتی ضروری برای دومین هفته متوالی

دکمه بازگشت به بالا