سال ۱۳۹۴

كمپ لیبرتی: ادامه محاصره ضدانسانی و جلوگیری از ورود اقلام تأسیساتی ضروری برای دومین هفته متوالی

اختلال در تعمیر و نگهداری سیستمهای آب و برق و زیرساخت های كمپ. نیروهای عراقی به دستور كمیته سركوب اشرف، برای دومین هفته متوالی همچنان از ورود خودروهای حامل مواد تأسیساتی جلوگیری می كنند. این اقلام برای سرویس و نگهداری زیرساخت های كمپ و سیستمهای تصفیه آب و ژنراتورهای تولید برق به كمپ لیبرتی ضروری است. در صورت ادامه این وضعیت كلیه زیرساختهای كمپ دچار اخلال می شود و با توجه به فصل گرما ساكنان به زودی با بحران جدی مواجه می شوند.

صادق محمد كاظم و احمد خضیر كه از افراد كمیته سركوب هستند از ورود این اقلام كه با هزینه خود ساكنان خریداری شده و به كانتینر متعلق به ساكنان نیز منتقل شده اند، جلوگیری می كنند.

ممانعت از ورود نیازمندیهای اولیه انسانی نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی است و شایان پیگرد قانونی است .

مقاومت ایران ملل متحد و دولت آمریكا را كه به طور مكرر و به صورت مكتوب نسبت به سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند، به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی فرا می خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 خرداد ماه 1394 (25 مه 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا