مأموران مالكی برای دوازدهمین روز متوالی از ورود سوخت به كمپ لیبرتی جلوگیری می كنند

دکمه بازگشت به بالا