سال ۱۳۹۳

مأموران مالكی برای دوازدهمین روز متوالی از ورود سوخت به كمپ لیبرتی جلوگیری می كنند

 محروم كردن ساكنان از غذا و دارو و سوخت از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. مأموران مالكی دو هفته است به دستور رژیم آخوندی، دور جدیدی از فشار و تحریم را علیه ساكنان لیبرتی اعمال می كند. جلوگیری از ورود سوخت، مواد غذایی، دارویی، دسترسی آزادانه به خدمات پزشكی از آن جمله‌اند.

1- روز یكشنبه 2 شهریور دوازدهمین روز متوالی است كه از ورود سوخت به لیبرتی جلوگیری می كنند. درحالیكه دولت عراق از وصل برق لیبرتی به شبكه شهری جلوگیری می كند و برق مورد نیاز تنها توسط ژنراتورهایی تولید می شود كه سوخت آنها رو به اتمام است. تمامی زیر ساختها و امورات پایه یی زندگی به برق تولیدی ژنراتورها وابسته است.

2- همزمان 12 روز است از ورود روغن مورد نیاز ژنراتورها ممانعت می شود. در فقدان روغن، این ژنراتورها به‌سرعت غیر قابل استفاده می شوند.

3- سوخت ژنراتورهای ایستگاه پمپاژ آب كه در بیرون كمپ قرار دارد رو به اتمام است و اگر ورود سوخت به‌سرعت از سرگرفته نشود پمپاژ آب متوقف خواهد شد.

4- نیروهای عراقی هشت روز است مانع ورود خودروهای تخلیه سپتیك كرایه شده به كمپ می شوند و در نتیجه منابع سپتیك سر ریز نموده و در گرمای 50 درجه فضای آلوده یی ایجاد كرده و مشكلات بهداشتی زیادی ایجاد كرده است. آنها كه هدفشان شكنجه ساكنان است، از افزایش رفت و آمد خودروهای تخلیه سپتیك خود ساكنان نیز جلوگیری می كنند .

5- مأموران مالكی در یك اقدام بیسابقه از هفته گذشته از ورود مواد غذایی و دارو به لیبرتی نیز جلوگیری می‌كنند.

اقدامهای جنایتكارانه فوق بر اساس كنوانسیون چهارم ژنو و معاهده رم (دادگاه جنایی بین المللی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. پروفسور ژان زیگلر، عضو كمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد، در یك كنفرانس در مقر ملل متحد در ژنو در روز 26 اسفند 1392 (14 مارس 2014 ) ضمن تشبیه محاصره لیبرتی با مناطق تحت محاصره سوریه گفت: «بر اساس ماده 54 كنوانسیون چهارم ژنو گرسنگی دادن شهروندان به عنوان یك اقدام جنگی ممنوع است» و «معاهده رم كه پایه دادگاه بین المللی جنایی است، تصریح می كند اقدام عمدی برای گرسنگی دادن شهروندان به عنوان روش جنگی، با محروم كردن آنها از اقلامی كه برای زنده ماندن ضروری است، یك جنایت جنگی است».

 

مقاومت ایران، با تأكید بر تعهدات مكتوب و مكرر سازمان ملل و دولت آمریكا در مورد امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی خواستار اقدام سریع و قاطع برای پایان دادن به محاصره ضد قانونی و ضد انسانی لیبرتی توسط دولت عراق و دسترسی آزادانه ساكنان به سوخت، غذا، دارو، خدمات پزشكی و تمامی استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری می باشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

2 شهریور 93 ( 24 آگوست 2014 )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا