مریم رجوی از تحریمهای جدید آمریکا و اروپا استقبال و به تحریمهای همه جانبه فرا می خواند

دکمه بازگشت به بالا