مریم رجوی از تصویب قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و بر ضرورت تحریمهای همه جانبه تأکید نمود

دکمه بازگشت به بالا