مریم رجوی از قانون تحریمهای جدید استقبال و بر ضرورت اعمال كامل و فوری آنها تأكید می كند اخراج پاسداران و شبه نظامیان از منطقه لازمه اجرای این قانون است

دکمه بازگشت به بالا