سال ۱۳۹۶

مریم رجوی از قانون تحریمهای جدید استقبال و بر ضرورت اعمال كامل و فوری آنها تأكید می كند اخراج پاسداران و شبه نظامیان از منطقه لازمه اجرای این قانون است

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران از تصویب لایحه قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریكا مبنی بر اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر و تولید و تكثیر موشكهای بالستیك و همچنین به خاطر اعمال تحریمات تروریستی علیه سپاه پاسداران استقبال كرد. وی افزود: مقاومت ایران از سالها قبل بر ضرورت نامگذاری سپاه پاسداران به مثابه حافظ تمامیت رژیم آخوندی و بازوی اصلی آن در سركوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی در لیستهای تروریستی تأكید كرده بود

اما مماشات با دیكتاتوری آخوندی درست بر عكس، راه را برای تاخت و تاز پاسداران و مزدورانشان در تمام منطقه باز گذاشت.

خانم رجوی بر ضرورت اعمال بلادرنگ و همه جانبه این تحریمها، با همه الزامات آن تأكید كرد و گفت: هیچ راهی برای فرار رژیم و ارگانهای رسمی و غیر رسمی و طرف حسابهای داخلی و خارجی آن نباید باقی گذاشت. وی از سایر كشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا و كشورهای منطقه خواست به این تحریمها بپیوندند و اجازه ندهند رژیم آخوندی روابط و تجارت با این كشورها را به وسیله یی برای سركوب داخلی و صدور تروریسم و جنگ افروزی تبدیل كند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود: علاوه بر اعمال بلادرنگ تحریمها علیه سپاه پاسداران و ارگانهای مرتبط با آن، اخراج سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن از منطقه به خصوص از سوریه و عراق لازمه اجرای این قانون و لازمه پایان دادن به جنگ و بحرانی است كه تمامی منطقه را فرا گرفته است.

خانم رجوی گفت: اعمال تحریمهای همه جانبه علیه رژیم آخوندی بایستی با اقدام فوری علیه مسئولان اعدام و شكنجه و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و در ر‌‌‌أس آنها خامنه ای ولی فقیه رژیم تكمیل شود. آنها باید به خاطر 38 سال جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار بگیرند. راه حل نهایی بحران منطقه، سرنگونی رژیم نامشروع آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن حق و خواست مردم ایران برای سرنگونی آخوندها و استقرار آزادی و دموكراسی در ایران بزرگترین كمك به صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ مرداد ۱۳۹۶ (۲۷ ژوییه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا