مریم رجوی: خامنه ای در تلاش برای دستیابی به بمب فرصت استثنایی توافق با جامعه جهانی در آلماتی را از دست داد

دکمه بازگشت به بالا