مریم رجوی: درود به معلمان شجاع و آزاده ایران و فراخوان برای همبستگی و حمایت از خواستهای معلمان.

دکمه بازگشت به بالا