مریم رجوی نمایندگان پارلمان اروپا را به خاطر طرد وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران ستود

دکمه بازگشت به بالا