مزدوران رژیم آخوندی با کمک نیروهای تحت امر مالکی برای نفوذ به داخل اشرف سیاج جنوبی را پاره می کنند

دکمه بازگشت به بالا