مضحکه رژیم آخوندی و فرافکنی مالکی در مورد تقلب در انتخابات عراق توسط مجاهدین

دکمه بازگشت به بالا