مقاومت ایران زدوبند دولت استرالیا و تهران برای استرداد پناهجویان ایرانی را قویاً محكوم می كند

دکمه بازگشت به بالا