مقاومت ایران ضمن استقبال از تحریمهای جدید اتحادیه اروپا به اعمال تحریمهای همه جانبه به ویژه تحریم نفتی علیه رژیم آخوندی فراخواند

دکمه بازگشت به بالا