ممانعت از ورود تاجران برای خرید اموال ساكنان لیبرتی به رغم توافق رسمی دولت عراق

دکمه بازگشت به بالا