نمایش انتخابات-شماره ۲: كنترل نمایش انتخابات در دست پاسداران و بسیجیان وزیر كشور آخوندها: 20 پاسدار و مأمور امنیتی برای هر شعبه اخذ رأی

دکمه بازگشت به بالا