نماینده آخوندها در مذاكره با اتحادیه اروپا: اعدام خط قرمز است و نمی توانیم آنرا كنار بگذاریم

دکمه بازگشت به بالا