نماینده خامنه ای در رفسنجان: خرید و فروش با بهاییان حرام است آنها نباید در شهر باشند

دکمه بازگشت به بالا