سال ۱۳۹۳

نماینده خامنه ای در رفسنجان: خرید و فروش با بهاییان حرام است آنها نباید در شهر باشند

 رژیم ضدبشری آخوندی همزمان با افزایش اعدامهای خودسرانه و اسیدپاشی و چاقو زدن به زنان، در صدد تشدید سركوب بهاییان است. آخوند عباس رمضانی، امام جمعه و نماینده خامنه ای در رفسنجان در جمع كارگزاران جنایتكار رژیم آخوندی در این شهر گفت «فرقه ضاله بهاییت نجس هستند و خرید و فروش با آنها حرام است …. كارها و برنامه های زیادی در شهرمان بوجود آوردند و خواسته به‌حق مردم که نباید در این شهر باشند، باید تحقق یابد…

در شهرستان رفسنجان برخی از این گروه‌ها و فرقه‌ها وجود دارند و بر اثر عدم اطلاع مردم در محلات و در بین مردم عادی زندگی می‌کنند و به کسب و کار می‌پردازند و حتی نمی‌شود آن‌ها را تشخیص داد»(خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس 11 آذر 1393).

این اظهارات زمینه سازی آشكار برای تشدید سركوب و تبعیض علیه هموطنان بهایی است و تكرار سناریوهای جنایتكارانه یی مانند اسید پاشیدن و چاقو زدن به زنان است كه با دستور خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم و با سخنرانی آخوندهای جنایتكار علیه زنان بی حجاب شروع شده است.

سركوب و شكنجه و كشتار از جمله در مورد پیروان ادیان مختلف لازمه بقای این رژیم قرون وسطایی است و تا این رژیم بر سر كار است حقوق بشر در ایران بهبود نخواهد یافت.

شورای ملی مقاومت ایران در مصوبه 21 آبان 1364 خود تصریح میكند در ایران بعد از سرنگونی ملایان « اعمال هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچیك از شهروندان بدلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب كردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت» و می افزاید « صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست وقانونی كه ناشی از مرجع قانونگذاری كشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت»

مقاومت ایران بار دیگر جامعه جهانی بویژه ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریكا را به نقض وحشیانه وسیستماتیك حقوق بشر در ایران، از جمله نقض حقوق پیروان ادیان و مذاهب و عقاید مختلف جلب نموده و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه یك رژیم قرون وسطایی است كه به طور مستمر كنوانسیونها و قوانین و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را نقض می كند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

13 آذر 1393 (4 دسامبر 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا