همزمان با انتقال مزدوران به لیبرتی، محاصره پزشكی و لجستیكی كمپ تشدید می شود

دکمه بازگشت به بالا