سال ۱۳۹۴

همزمان با انتقال مزدوران به لیبرتی، محاصره پزشكی و لجستیكی كمپ تشدید می شود

همزمان با انتقال یك گروه از مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در پوش خانواده به لیبرتی در روزهای 16 و 19 شهریور ، كمیته سركوب مجاهدان اشرفی، تحت نظارت فالح فیاض، به تشدید محاصره لیبرتی مبادرت كرده است.

در همین چارچوب در روز چهارشنبه 18 شهریور نیروهای عراقی مانع انتقال 4 بیمار چشم كه از مدتها قبل قرار جراحی داشتند به بیمارستانی در بغداد شدند.

این نیروها در روز پنجشنبه 19 شهریور برای دومین هفته متوالی، از ورود قطعات خریداری شده برای ژنراتورهای تعمیری  و فرسوده جلوگیری كردند. این در حالی است كه تمامی زیر ساختها و تأسیسات كمپ به برقی متكی است كه توسط همین ژنراتورها تولید می شود. 

كمیته سركوب در همین روز مانع ورود لباسهای خریداری شده توسط ساكنان و قطعات مورد نیاز برای سرویس و نگهداری و تعمیرات خودروهای كمپ شدند. خودروهایی كه به طور كامل خدماتی هستند یا در خدمت جابه جایی بیماران و برآورده كردن نیازمندیهای مبرم ساكنان است.

علاوه بر این نیروهای عراقی در روزهای 18 و 19 شهریور از بازرسی خودروی یخچالدار حاوی مواد غذایی ساكنان خودداری كرده و به آنها اجازه ورود نداده و در سیطره ورودی كمپ متوقف مانده اند. 

اقدامات سركوبگرانه و غیرانسانی فوق نقض استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری و نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 است و مسئولان آن قابل تعقیب و مجازات هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

20 شهریور ماه 1394 ( 11 سپتامبر  2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا