وحشت خامنه ای از گردهمایی بزرگ ایرانیان و بالاگرفتن جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام و تشبثات مذبوحانه در پاریس برای عوض كردن جای جلاد و قربانی

دکمه بازگشت به بالا