سال ۱۳۹۶

وحشت خامنه ای از گردهمایی بزرگ ایرانیان و بالاگرفتن جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام و تشبثات مذبوحانه در پاریس برای عوض كردن جای جلاد و قربانی

سه هفته بعد از اجتماع سالانه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، در حالیكه داد و فغان رژیم آخوندی از استقبال گسترده داخلی و بین المللی از این گردهمایی ادامه دارد، و در شرایطی كه جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام زندانیان سیاسی به یك جنبش فراگیر و اجتماعی تبدیل شده است، و درحالی كه این رژیم بخاطر جنایاتش علیه كشورهای خاورمیانه بشدت منفور است،

خامنه ای خلیفه به اصطلاح شیعه كه خود را ولی امر مسلمانان جهان می خواند، در روزهای اخیر كمال خرازی، مشاور و یكی از اقوام نزدیك خود را به پاریس فرستاده تا مجاهدین را یك «گروه تروریستی که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رسانده» معرفی كند و به خیال خود به مقابله با اعتبار روز افزون داخلی و بین المللی مجاهدین بپردازد.

سفر خرازی بعد از سفر ظریف وزیر خارجه رژیم به پاریس (روزهای ۸ و ۹ تیر ماه) صورت می گیرد كه تلاش مذبوحانه اش برای جلوگیری از گردهمایی سالانه مقاومت در ۱۰تیرماه در ویلپنت، با شكست مواجه شد و در بازگشت گفت: «ما در گفتگوهایمان با مسئولان فرانسه این موضوع را به عنوان یك نقطه ابهام در روابط مطرح كردیم».

۱. كارزار مقاومت ایران برای وارد كردن سپاه پاسداران در لیستهای تروریستی كه از مدتها پیش شروع شده است، وحشت رژیم آخوندی را مضاعف و نیاز آن را به چنین تشبثاتی بیشتر كرده است.بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، از مدتی پیش شورای عالی امنیت آخوندها با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات آنها، پرونده سازیهای جدید علیه مجاهدین و تحویل این پرونده ها به قضاییه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همین راستا دستگاههای اطلاعاتی رژیم موظف شده اند مقامات فرانسوی را به تهران بكشانند تا با شوها و صحنه سازیهای شناخته شده علیه مجاهدین آنها را تحت تأثیر قرار دهند.

۲. كمال خرازی، وزیر خارجه پیشین رژیم، كه در این چارچوب به پاریس سفر كرده، همان جنایتكاری است كه به همراه برادر زاده اش صادق خرازی سفیر وقت آخوندها در پاریس توطئه و زدوبند و پرونده سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در پرونده ننگین ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ پیش برد. پرونده یی كه به یك شكست و آبروریزی برای رژیم و همدستان فرانسوی آن و اعتبار مضاعف برای مقاومت تبدیل شد و قضاییه فرانسه بعد از چندین سال تحقیقات این پرونده را به طور كامل بست و حتی یك نفر را تحت تعقیب قرار نداد.

 ۱۳سال پیش در ژوییه۲۰۰۴ سندیكای قضات فرانسه با اشاره به پرونده سازیهای رژیم آخوندی علیه مجاهدین «سرفرود آوردن دادسرای ضد تروریستی» پاریس در مقابل رژیم آخوندی را افشا كرد و لیگ حقوق بشر فرانسه از همان اوایل خواستار بستن این پرونده خالی شد.

۳. توطئه های ابلهانه رژیم در سالهای بعد نیز با شكایتها و پرونده سازیهای دیگر  برای گرم نگاهداشتن تنور جنگ روانی آخوندها علیه  مقاومت ایران ادامه یافت. در یك نمونه در ۵مهر ۱۳۸۴ امانوئل لودو، وکیل فرانسوی و عضو هیأت وکلای رئیس جمهور سابق عراق، در مصاحبه با تلویزیون «آ.ر.ته» فرانسه فاش كرد كه سفیر رژیم ایران در فرانسه (صادق خرازی) به او پیشنهاد کرده است رژیم ایران و عراق از متهم كردن یكدیگر به بمباران شیمیایی حلبچه خوداری کنند و در عوض هر دو طرف این حمله شیمیایی را به مجاهدین نسبت دهند. چند ماه بعد هیأت وكلای مدافع رئیس جمهور سابق عراق اعلام كرد رژیم آخوندی حاضر شده است برای پیشبرد این طرح ۱۰۰میلیون دلار بپردازد (روزنامه الشرق الاوسط- ۲۶فوریه۲۰۰۶).

۴. به این ترتیب این روزها رژیم متزلزل آخوندی كه قدرت تحمل گردهمایی ایرانیان در پنج هزار كیلومتری مرزهای كشور در یك سالن سرپوشیده را هم ندارد و از آن به شدت وحشت كرده است و در حالیكه از بالاگرفتن فراخوانهای داخلی و بین المللی به محاكمه مسئولان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی احساس خطر می كند، بار دیگر به دولت فرانسه و دستگاه قضایی آن آویخته و مذبوحانه تلاش می کند جای جلاد و قربانی را عوض كنند و در همین چارچوب عامل حقیر و منفور پرونده ۱۷ژوئن را نیز به میدان فرستاده است. اما مردم و مقاومت ایران هرگز اجازه چنین توطئه هایی را به فاشیسم دینی حاكم بر ایران در فاز سرنگونی آن نخواهند داد.

۵.خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس، در روز ۳۱تیر، در گزارشی از سخنرانی كمال خرازی در یك جمع ۲۰ نفره در پاریس تحت عنوان «آكادمی علوم بین المللی» در پاریس نوشت: «امروز کشورهایی همچون آمریکا، عربستان و اسراییل و فرانسه از گروه تروریستی مجاهدین خلق که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رساندهاند، حمایت و از آنها استفاده ابزاری میکنند». وی به نحو ابلهانه یی افزود: «خارج ساختن این گروه از لیست گروههای تروریستی خود نشان میدهد که مسأله گروههای تروریستی به مسألهیی سیاسی تبدیل شده است که براساس منافع کشورها گاهی در لیست قرار گرفته و گاهی از لیست خارج میشوند».

۶. بیان این اراجیف تكراری در مورد مجاهدین كه دهها دادگاه در آمریكا و اتحادیه اروپا و انگلستان و فرانسه و … به بطلان آنها ر‌‌أی داده است، تنها ورشكستگی تمام عیار این رژیم را منعكس می كند. در حكم منع تعقیب پرونده ۱۷ ژوئن از سوی قضاییه فرانسه تصریح شده است: «شورای ملی مقاومت ایران, سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یك تشكل جمعی را تشكیل می دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژیم حاكم بر ایران میباشد» و بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی كردن، استفاده از اهرمهای مختلف)»، یا «با استفاده از یك ارتش واقعی, ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است كه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه یی كه غیر نظامیان را به طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد». حكم می افزاید: داده های پرونده «اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یكی محسوب شود. در حقوق فرانسه یك تهاجم نظامی كه منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود, نمی تواند به عنوان تروریسم توصیف شود».

۷.از آنجا كه بعد از صدور قرار منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن و بعد از لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین هیچ بهانه یی برای رژیم باقی نمانده، خرازی در یك اتهام مضحك دیگر مجاهدین را متهم به ترور «دانشمندان هسته یی رژیم»كرد چیزی كه حتی خود رژیم نیز آن را جدی نمی گیرد و در یك تناقض گویی آشكار به طور رسمی و علنی طرفهای دیگری را مسئول این قتلها دانسته است.

۸.ظریف و خرازی و دیگر مأموران و مزدوران آشكار و پنهان فاشیسم دینی حاكم بر ایران در فرانسه و دیگر كشورهای اروپایی یك هدف دیگر را نیز از تكرار این اكاذیب دنبال می كنند: منحرف كردن توجهات از تهدید جدی و مبرم رژیم آخوندی و باندهای تروریستی وابسته وزایده های آن از قبیل داعش است. آنهم در شرایطی كه امروز جامعه جهانی هر چه بیشتر به این نتیجه رسیده كه تهدید اصلی صلح و آرامش و دموكراسی در جهان امروز نظام ولایت فقیه و تروریسم و بنیادگرایی برخاسته از آن است و داعش و القاعده نیز زاییده آن هستند. روابط رژیم آخوندی با القاعده و داعش پیش از این بارها از سوی مراجع دولتی، اطلاعاتی و رسانه های معتبر بین المللی فاش شده است.

بیانیه پایانی كنفرانس ریاض با شركت سران ونمایندگان 55 كشور اسلامی و آمریكا بر «رد كامل عملكردهای رژیم ایران كه موجب بر هم زدن امنیت وثبات منطقه وجهان میشود وهمچنین تداوم كمك این این رژیم به تروریسم وبینادگرایی» تأكید كرد. برجسته ترین شخصیتهای اروپایی و آمریكایی و عرب در اجتماع بزرگ مقاومت ایران در پاریس نیز این حقیق را گواهی نمودند.

سناتور جوزف لیبرمن در همین اجتماع با اشاره به اینكه داعش در حال رانده شدن از پایتختش در رقه است گفت اما «رقه هیچگاه پایتخت افراطگرایی و تروریسم اسلامی نبوده است، پایتخت افراطگرائی و تروریسم اسلامی از ۱۹۷۹ در تهران تحت حاكمیت این رژیم افراطی بوده است، و به همین دلیل است كه این رژیم باید برود».

۹.تلاش برای كشاندن مقامات فرانسوی به تهران و صحنه سازی برای آنها كاری است كه پیش از این با مقامات بسیاری از كشورهای خارجی انجام شده است. از جمله در ۸ اسفند ۹۵ اطلاعات آخوندی رئیس خبرگزاری رسمی آلبانی(آتا) را به دیدار با به اصطلاح «خانواده های قربانیان ترور» و «آثار به جا مانده از انفجارهای تروریستی مجاهدین» و محلی به نام «موزه شهدای ترور» كه برای این صحنه سازی ها درست كرده است، برد.

۱۰. در روز 14 تیر رژیم آخوندی شماری از سفیران خارجی را به زندان اوین برد تا با صحنه سازی بر شكنجه و اعدام و كشتار زندانیان سرپوش بگذارد. عفو بین الملل در روز ۲۲تیر در این باره نوشت: «دیدار پر سر و صدا از زندان اوین یك نمایش روابط عمومی بود كه توسط مقامات رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت سیاه این زندان ترتیب داده شده بود…بی جهت نبود كه بسیاری از قسمتهای زندان از چشم هیأتهای خارجی دور نگهداشته شد. به این هیأتها تنها اجازه داده شده كه به قسمتهای انگشت شماری از ساختمانهای ۴ و ۷ دسترسی داشته باشند كه در اساس زندانیان ثروتمند كه به خاطر جرایم اقتصادی محكوم شده اند در آنها نگهداری می شوند…به هیأتهای خارجی اجازه داده نشد كه از قسمتهایی كه دهها زندانی وجدان از جمله فعالان حقوق بشر در آن نگهداری می شوند، دیدار كنند. این هیأت همچنین از دسترسی به قسمتهایی از زندان كه توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران كنترل می شود، منع شدند. محلهایی كه بازداشت شدگان به صورت روتین در آن مورد شكنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار می گیرند…

۱۱. رژیم آخوندی در حالی به چنین اراجیف و توطئه هایی روی می آورد كه ۱۲۰هزار اعدام سیاسی و ۵۰۰هزار زندانی سیاسی شكنجه شده و ۶۳ بار محكومیت توسط ارگانهای ملل متحد را به خاطر نقض سیستماتیك و وحشیانه حقوق بشر در پرونده خود دارد. روحانی رئیس جمهور این رژیم در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ اذعان كرد كه این رژیم ۳۸ سال است با اعدام و زندان حكومت می كند. روحانی همان كسی است كه در ۲۳تیر ماه سال ۵۹ یعنی یكسال قبل از شروع مقاومت علیه این رژیم در جلسه علنی مجلس گفت: مخالفان را «هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد». این همان رژیمی است كه منتظری جانشین وقت خمینی در بحبوحه قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد سال ۶۷ گفت: «مردم از ولایت فقیه داره چندششون می شود».

۱۲. مقاومت ایران همچنانكه پیش از این بارها اعلام كرده است، بار دیگر سران این رژیم را برای پاسخگویی به جنایات ۳۸ ساله اش به خصوص قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، به شركت در دادگاه جنایی بین المللی با حضور مقاومت ایران و هزاران شاهد این جنایتها در داخل و خارج ایران فرا می خواند. از این پیشتر لرد اسلین فقید، رئیس سابق دیوان عدالت اروپا و قاضی سابق دیوان عالی انگلستان، بارها از سوی مقاومت ایران از كمیته حقیقت یاب بین المللی به طور رسمی در خواست كرده بود جنایتهای این رژیم در ایران و عراق و دعاوی این رژیم علیه مقاومت ایران را مورد بررسی قرار دهد، اما رژیم ایران هیچگاه به این كمیته و این فراخوانها پاسخ نداد.

مقاومت ایران با هشدار نسبت به توطئه ها و تشبثات جدید رژیم پابه گور و بحران زده آخوندی علیه مردم و مقاومت ایران از دولت و دادگستری فرانسه می خواهد در مقابل این اقدامات غیر قانونی بایستند و اجازه ندهند قضاییه فرانسه بار دیگر بازیچه فاشیسم دینی حاكم بر ایران شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ مرداد ۱۳۹۶(۲۵ژوییه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا