کمیسیون کار: اعتصاب 10 هزار راننده خودروهای سنگین در اعتراض به افزایش مالیاتها و فساد سازمان حمل و نقل

دکمه بازگشت به بالا