کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق در مورد وضعیت کمپ لیبرتی – ۲ مارس ۲۰۱۲

دکمه بازگشت به بالا