که از ژوییه سال گذشته به تصرف نیروهای عراقی در آمده است

دکمه بازگشت به بالا