گرمای فوق العاده، ژنراتورهای فرسوده و بحران برق در لیبرتی و اخلال در سیستمهای خدماتی

دکمه بازگشت به بالا