یورش وحشیانه دژخیمان دهها مجروح در میان زندانیان بر جای نهاد که حال شماری از آنها وخیم است

دکمه بازگشت به بالا