۶زندانی ازجمله یک زن در ارومیه و اصفهان به دار آویخته شدند

دکمه بازگشت به بالا