سال ۱۳۸۹

۶زندانی ازجمله یک زن در ارومیه و اصفهان به دار آویخته شدند, شمار اعدامها طی دو روز به ۸تن بالغ شد

رژیم ضدبشری آخوندها روز دوشنبه ۶تن را در زندانهای اصفهان و ارومیه به دار آویخت.

در ارومیه در یک اقدام سبعانه یک مادر همراه با پسرش به نام مصطفی رحیمی به دار آویخته شدند. در اصفهان نیز ۴زندانی به طور جمعی اعدام شدند. دستگاه قضاییه آخوندی آشکارا هدف از این اعدامها را «افزایش امنیت» اعلام می کند. دژخیمان هیچگونه اطلاعاتی در مورد اسامی و مشخصات اعدام شدگان منتشر نکرده اند. 

اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان زیر عنوان «اخلالگر» و مجرمان عادی یک روال شناخته شده در سه دهه حاکمیت ننگین رژیم آخوندی است.
به این ترتیب شمار زندانیان اعدام شده صرفأ طی دو روز به هشت تن بالغ می شود. 
محمدرضا حدادی, زندانی ۲۲ساله یی که از سن ۱۵سالگی در زندان به سر می برد, نیز در آستانه اعدام قرار دارد. کارگزاران دستگاه قضاییه آخوندی به پدر دردمند او ابلاغ کرده اند که پسرش را در روز چهارشنبه۱۶تیر, به دار خواهند آویخت. 
برپا کردن چوبه های دار به ویژه برای زندانیان جوان, در آستانه سالگرد قیام ۱۸تیر نشانگر هراس رژیم رو به زوال آخوندها از گسترش اعتراضات مردمی به ویژه دانشجویان دلیر و به منظور تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه است.
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری, به ویژه دبیرکل, کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت بار حقوق بشر در ایران فرا خواند و اقدامی فوری جهت توقف مجازات سبعانه اعدام به ویژه در مورد زندانی جوان محمدرضا حدادی را خواستار شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵تیر۱۳۸۹ ( ۶ژوئیه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا