درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

 در نشست 10 نوامبر 2013 با نخست وزیر مقرر گردید كلیه پرونده های اعضای سازمان تروریستی خلق...مجدداً فعال شود و اسناد مربوطه به آنها تكمیل و به قضاییه عراق جهت اقدام قانونی در مورد عاملین جرایم ارجاع داده شود

 «آقای بایدن بحث را به سازمان خلق ایران كشاند و از موضع حكومت عراق در مورد آنچه در قرارگاه اشرف به‌خاطر تهاجم نیروهای عراقی واقع شده است ابراز انزجار وتأكید كرد این كار نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی محسوب می شود، اما آقای مالكی گفت بایستی قرارگاه اشرف را از اعضای سازمان تروریستی خلق خالی كرد ...».

 تحقیقات در مورد تهاجم به قرارگاه اشرف را به طور نهایی ببندید، اقدامات لازم را به سرعت اتخاذ كنید.  پس از جنایت علیه بشریت در اشرف در روز  10 شهریور 92، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، دولت و سنا و كنگره آمریكا، شماری از دولتهای اروپایی، همچنین كانادا و استرالیا ، پارلمان اروپا،  شورای اروپا، سازمان ملل، كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و كمیسر عالی حقوق بشر، هزاران پارلمانتر در پنج  قاره جهان، كلیسا، علمای مسلمین در عراق و مصر و قطر،

 «آقای بایدن بحث را به سازمان خلق ایران كشاند و از موضع حكومت عراق در مورد آنچه در قرارگاه اشرف به‌خاطر تهاجم نیروهای عراقی واقع شده است ابراز انزجار وتأكید كرد این كار نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی محسوب می شود، اما آقای مالكی گفت بایستی قرارگاه اشرف را از اعضای سازمان تروریستی خلق خالی كرد ...».

 نشست ویژه و دستورات مالكی برای تغییر پستهای بازرسی در جاده های منتهی به اشرف. تغییر نگهبانان هفت  گروگان و انتقال گروگانها به زندان فرودگاه در مهر 92

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران سند ضمیمه را درباره موقعیت هفت  گروگان اشرفی در مهر 1392 به اطلاع هموطنان می رساند. نسخه اصلی این سند به پیوست یك گزارش در بیت العنكبوت خامنه ای موجود است .

سند استراق سمع تلفنی، كنترل ایمیلها ، شنود الكترونیكی و باز كردن كلیه نامه ها و بسته های پستی ساكنان لیبرتی 
دستورات سركوبگرانه رژیم ایران به مالكی علیه  اعضای اپوزیسیون ایران در عراق 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 2 اسفند 1390 بنا بر گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، طی اطلاعیه یی  از «نصب دستگاههای استراق سمع در جنب لیبرتی بر روی دكلهای 15 متری» برای پرونده سازی علیه ساكنان  لیبرتی خبر داد.

 فراخواندن گفتگو كننده عراقی به نزد قاضی ، اطلاع از پیشینه او و آموزش  اینكه چه كارهایی باید بكند و برای آنچه از او علیه ساكنان خواسته می شود در حد اكثر آمادگی باشد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس از این پیشتر فاش كرده بود مجموعه اسنادی از داخل رژیم  ایران پیرامون دستورات سركوبگرانه علیه مجاهدان اشرفی به دست آورده است.

 فراخواندن گفتگو كننده عراقی به نزد قاضی ، اطلاع از پیشینه او و آموزش  اینكه چه كارهایی باید بكند و برای آنچه از او علیه ساكنان خواسته می شود در حد اكثر آمادگی باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس از این پیشتر فاش كرده بود مجموعه اسنادی از داخل رژیم  ایران پیرامون دستورات سركوبگرانه علیه مجاهدان اشرفی به دست آورده است.

 دستورات سركوبگرانه رژیم ایران به مالكی علیه  اعضای اپوزیسیون ایران در عراق. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 2 اسفند 1390 بنا بر گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، طی اطلاعیه یی  از «نصب دستگاههای استراق سمع در جنب لیبرتی بر روی دكلهای 15 متری» برای پرونده سازی علیه ساكنان  لیبرتی خبر داد. روز بعد، مقاومت ایران در روز سوم اسفند 1390 «اعتراض  شدید ساكنان لیبرتی و مقاومت ایران به اقدامهای سركوبگرانه پلیسی برای انهدام اپوزیسیون به درخواست فاشیسم دینی» را منعكس كرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 5 مرداد 1391 فاش كرده بود: «طبق اطلاعات و اسنادی كه مقاومت ایران .... از داخل رژیم ایران به‌دست آورده است، مرتبط ساختن لغو نامگذاری تروریستی با بستن اشرف به طور مشخص درخواست رژیم ملایان از آمریكا از طریق مالكی است».

 همچنانكه در بیانیه سالیانه شورا در مرداد 93 بار دیگر تصریح شده است: «گزارشهای حكومت عراق معمولاً از چندین طریق برای رژیم ارسال می شود: سلیمانی سركردة نیروی قدس، پاسدار دانایی فر سفیر رژیم در بغداد، دفتر خامنه‌ای در تهران».