کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: دستورالعمل خيلي محرمانه و آني شوراي امنيت رژيم به وزراي كليه وزارتخانه‌ها، رؤساي سازمانها و نهادهاي دولتي، استانداران،رؤساي شوراهاي تأمين استانها و کلیة مجموعه‌های تحت مدیریت سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح رژيم در مهر ۱۴۰۱

بيانگر وحشت فوق‌العاده از نارضايتي مردم و قيام

با توجه به حساسیت شرایط فعلی کشور و تلاش همه جانبه جریان ضدانقلاب برای سوء استفاده از بسترهای بروز نارضایتی در میان مردم و تحریک به اعتراض و اغتشاش مقررگردید: کلیه وزراتخانه‌ها، ‌دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از اجرای هرگونه طرح یا اقدام حساسیت‌زا که میتواند موجب نارضایتی درمیان اقشار و صنوف مختلف گردد، جداً اجتناب نمایند

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت ايران ۲ سند محرمانه

 از شوراي امنيت كشور و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح رژيم را به اطلاع شورشگران قيام آفرين و عموم هموطنان مي‌رساند

20230330-SNCRI-FA-REGIME SECURITY COUNCIL WARNING

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا