سال ۱۳۸۷

بدنبال مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی, مقاومت ایران به یک تحقیق بین المللی در باره قتل زندانیان سیاسی با مواد سمی فراخواند

بدنبال مرگ مشکوک زندانی سیاسی, امید رضا میرصیافی, روزنانه نگار و وبلاگ نویس ۲۸ ساله, مقاومت ایران از دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواست تا یک هیات بین المللی را مأمور تحقیق پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و بخصوص به قتل رساندن این زندانیان با مواد سمی نماید. 

آقای میرصیافی روزنامه نگار و وبلاگ نویس ۲۸ ساله که به اتهام تبلیغ علیه  نظام به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود, روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه در زندان مخوف اوین جان باخت. به گزارشهای رسیده آقای میرصیافی که از بیماریهای مختلف رنج می برد, از حداقل رسیدگیهای پزشکی محروم بود و حال وی بر اثر داروهایی که بهداری اوین به وی داده بود،

بطور ناگهانی رو به وخامت نهاد و سرانجام در همین بهداری به نحو کاملا مشکوکی جان سپرد.
دژخیمان رژیم آخوندی روز ۱۶اسفندماه، آقای امیرحسین حشمت ساران, یک زندانی سیاسی دیگر را با داروهای آغشته به موادسمی به شهادت رساندند. پیش از آن مقاومت ایران در روز هشتم اسفندماه طی اطلاعیه ای نسبت به سیاست جنایتکارانه رژیم آخوندی برای به قتل رساندن زندانیان سیاسی از طریق مواد سمی هشدار داده بود.

  
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۲۹ اسفند ۱۳۸۷ ( ۱۹ مارس۲۰۰۹)  
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا