سال ۱۳۸۷

ایران: جان زندانی سیاسی ربوده شده در معرض خطر جدی است

 برغم گذشت ۴۵ روز از ربودن یک زندانی سیاسی آزاد شده توسط مأموران وزارت اطلاعات آخوندها هنوز هیچ خبری از وی در دست نیست.   
روز ۱۵بهمن آقای صادق سیستانی , که پیش از این ۱۴ سال به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی بوده است, در تهران توسط ماموران اطلاعات ربوده شد. مراجعه مستمر خانواده وی به زندانهای مختلف کشور به جایی نرسیده و پاسخی دریافت نکرده اند. 

مقاومت ایران نسبت به شکنجه کردن و به قتل رساندن آقای صادق سیسستانی  هشدار میدهد و عموم مجامع و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدامات عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران فرا می خواند.

   
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۲۹ اسفند ۸۷ ۱۳( ۱۹ مارس ۲۰۰۹)   
 
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا