سال ۱۳۸۷

بسيج گسترده وتوطئه چيني هاي وزارت اطلاعات عليه مقاومت ايران

مزدوران بدنام براي دريافت آخرين توجيهات از وزارت اطلاعات از اروپا به تهران ميروند

بدنبال در هم شكستن توطئه هاي اطلاعات آخوندي و نيروي تروريستي قدس عليه رزم آوران آزادي در شهر اشرف, رژيم آخوندي, شماري از مزدوران و ماموران با سابقه و بدنام خود را دراواخر ا كتبر از خارج كشور به تهران احضار كرده است تا آنها را با دستور العملها و توجيهات جديد روانه اروپا كند. يكي ازاين ماموران مسعود خدابنده است كه ماه گذشته به تهران رفته است.

وي كه داراي دوپاسپورت انگليسي و ايراني است. با پاسپورت ايراني وارد و خارج ايران ميشود و با پاسپورت انگليسي وارد كشورهاي اروپايي  ميگردد اين مزدور قبل از اين نيز در ماه ژوئن گذشته به تهران سفر كرده بود.

اين مزدور در تهران در يكي از خانه هاي امن وزارت اطلاعات در تهران مستقر ميشود و توسط دژخيمان و شكنجه گران وزارت اطلاعات توجيه و آموزش داده ميشود.

مشخصات پاسپورت ايراني او به قرارزير است :

نام : مسعود خدابنده

نام پدر : اسماعيل

تاريخ تولد : ۱۳۵۵

تاريخ درخواست :۱۴ آبان ۱۳۸۳ تهران

پايان اعتبار:۱۴ آبان ۱۳۸۹

محل صدور : تهران

شماره پاسپورت ۶۷۹۳۰۳

خدابنده پس از بازگشت از سفرقبلي اش  از ايران درتاريخ ۲۹ خرداد (۱۸ژوئن ۲۰۰۸ ), طبق طرح وزارت اطلاعات قرار بود در ماه ژوييه به همراه زنش ان سينگلتون و به كمك يك لابي شناخته شده آخوندها در آمريكا به نام  ”تريتا پارسي” به آمريكا برود تا عليه مقاومت ايران و بخصوص ساكنان اشرف به لجن پراكني بپردازد. اما پليس بخاطر ارتباط ومزدوري اين دو مزدور از سفر آنها به آمريكا جلوگيري كردند و اعلام كردند كه آنها مجاز به پرواز به آمريكا نيستند. 

در سپتامبر گذشته وزارت اطلاعات شماري از مزدوران خود از جمله  بابك امين , آرش صامتي پور و روناك دشتي و مرجان ملك را از ايران به اروپا اعزام كرد تا به خيال خود در كارزار جهاني دفاع از اشرف اخلال كنند.  آنها به كمك خدابنده به ژنو رفتند تا نزد سازمانهاي بين المللي و سفارتهاي خارجي ادعا كنند بازگرداندن ساكنان اشرف به ايران خطري را متوجه آنها نخواهد كرد. ادعايي كه تنها انزجار مخاطبانشان را بر انگيخت و آنها مجبور شدند دست از پا دراز تر به نزد اربابانشان برگردند.

از اواخر سال گذشته نيروي تروريستي قدس و اطلاعات آخوندي شمار ديگري از مزدوران خود از جمله خدابنده, مهدي خوشحال, علي اكبر راستگو را تحت عنوان اعضاي سابق سازمان مجاهدين در بغداد و كردستان عراق مستقر كرد تا به توطئه عليه شهر اشرف بپردازند.

در همين فاصله وزارت اطلاعات تعدادي از مزدوراني راكه در تيف(خروجي تحت كنترل آمريكاييها) به خدمت وزارت اطلاعات در آمده بودند, به كمك همين ماموران و مزدوران به ايران منتقل كرد و از آنجا براي توطئه و لجن پراكني به اروپا وبخصوص فرانسه اعزام نمود. شماري از مزدوران كه به فرانسه اعزام شده اند عبارتند از : نادرنادري( معروف به نادر پاسدار) , مجيد روحي , محمد كرمي , مجيد نظري , حميد سياه منصوري , حسن پيرانسر , عليرضا نصراللهي و نسرين ابراهيمي و حامد صرافپور

– آلمان : علي پاك و جمشيد چارلنك وصبا شكربيگي

– سايركشورها :  فتح الله فتحي (معروف به پاسدارفتحي ), كيوان رادبين , علي جهاني و…

– وزارت اطلاعات هم چنين مزدوراني مانند محمود خالقي ومحمد صاحبي را كه تاكنون در عراق نگه داشته بود را اخيرا به تركيه فرستاده است  تا از آنجا  به اروپا اعزام نمايد.

مقاومت ايران ضمن محكوم كردن آزادي عمل عوامل گشتاپوي ملايان در خارج كشور, مانند خدابنده و با تاكيد بر اينكه اين مزدوران مانند خدابنده مشغول جاسوسي عليه پناهندگان ايراني و زمينه ساز و سرپل اقدامات تروريستي رژيم آخوندي مي باشند از كشورهاي اروپايي بويژه انگلستان خواستار تعقيب, محاكمه و اخراج آنان مي باشد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۹آبان ۸۷ (۱۹نوامبر۲۰۰۸)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا