طرح‌ها و مصوبات

مادة واحده: دفاع از اشرف

۱۶ دی ۱۳۸۸

« در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفة عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی است, همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت  بافرزندان رشید و مقاوم مردم  ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبة آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی  را  هموار می‌کند, خیانت به مبارزات وآرمانهای آزادیخواهانة ملت ایران  است.

بنابراین  اعضای شورا, رسانه هایی را  که آشکارا با مجاهدان اشرف خصومت می‌کنند مورد تحریم قرارمی‌دهند و هر نوع همکاری و مراوده با آنهارا برخلاف مصالح عالیه مردم ایران وقیام علیه دیکتاتوری مذهبی و تروریستی می‌دانند».

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا