طرح‌ها و مصوبات

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت

از آنجا که چندین نمونه از تماس و مراجعه وزارت اطلاعات رژیم و یا اعمال فشار از طریق خانواده‌ها از داخل کشور ر روی اعضای شورا وجود داشته، خواهشمند است در چارچوب مرزبندیها و التزامات اکید شورایی در برابر رژیم آخوندی، هرگونه تشبثات این چنینی را بلادرنگ با کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در میان بگذارید.

خاطرنشان می‌کنم تأخیر در این امر حیاتی، دارای زیانها و خطرات امنیتی و اطلاعاتی و حفاظتی است و می‌تواند علاوه بر حیثیت فردی، حفاظت و مانیت دستهجمعی شورا را هم در مرحل بعدی دستخوش توطئه‌های محتمل رژیم کند.

مسعود رجوی

۷۶/۷/۲۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا